Call Us: 034-989-040-1

ภาชนะบรรจุที่ทำ ด้วยพลาสติก

ภาชนะบรรจุที่ทำ ด้วยพลาสติก

Description

ภาชนะบรรจุที่ทำ ด้วยพลาสติก

   พลาสติก เป็นสาร สังเคราะห์จำพวกโพลิเมอร์ ประกอบด้วยสารหลายอย่าง โดยใช้กรรมวิธีเคมีดัดแปลง ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานที่ใช้ เช่นกันการซึมของอากาศ น้ำ หรือ ไขมัน ทนต่อความร้อน หรือเย็น ทนกรดหรือด่าง มีลักษณะแข็งหรือเหนียว ฯลฯ โดยทั่วๆไป พลาสติกมีน้ำหนักเบา ไม่นำความร้อน ไม่นำไฟฟ้าและทำให้มีรูปร่างและขนาดต่างๆ ได้ ประเภทและ คุณสมบัติพลาสติก
พลาสติกแบ่งตามรูปแบบได้ 2 ประเภท คือ ฟิล์มพลาสติก (plastic film) และภาชนะพลาสติก (plastic container)
ฟิล์มพลาสติก คือ พลาสติก ที่เป่ารีดเป็นแผ่นบาง ซึ่งมักใช้ทำถุงหรือใช้ห่อ
1.1 ถุงพลาสติกธรรมดา ได้แก่
   ถุงเย็น ทำ มาจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ถุงมีลักษณะค่อนข้างใส นิ่ม ยืดหยุ่นพอสมควร ใช้บรรจุของทั่วไป รวมทั้งอาหารแช่แข็งได้
   ถุงร้อน ส่วน ใหญ่ทำมาจากเม็ด พลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) ถุงมีลักษณะใสมาก และมีความกระด้างกว่าถุงเย็น สามารถบรรจุของร้อนได้ถึงจุดน้ำเดือด แต่ไม่เหมาะกับการบรรจุอาหารแช่แข็ง เพราะพลาสติกจะเปราะ อีกชนิดหนึ่งทำจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิด ความหนาแน่นสูง (HDPE) ถุงจะมีลักษณะบางขุ่น
   ถุงหิ้ว โดย ทั่วไปทำจากพลาสติกโพ ลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE) แต่ส่วนใหญ่มักนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาทำ ความสะอาดแล้วหลอมใหม่ใส่สีให้ดูสวยงามขึ้น ไม่ปลอดภัยกับการบรรจุอาหาร ที่เนื้ออาหารสัมผัสกับถุงโดยตรง
   ถุงซิบ (zip lock back) เป็นถุงที่ปากถุงมีล็อคเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิด ใช้บรรจุอาหารสำเร็จรูปประเภทของแห้งและยาเม็ด ส่วนมากทำจากโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นต่ำ (LDPE)

1.2 ถุงพลาสติกอื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ถุงชนิดนี้มีมากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม มีทั้งที่ทำจากฟิล์มพลาสติกชั้นเดียวและประเภทหลายชั้น
   ตาม ร้านที่จำหน่ายอาหาร สำเร็จรูป เช่น ร้านขายอาหารกระป๋องหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต เราจะเห็นมีอาหารสำเร็จรูปบรรจุในถุงพลาสติกหลายชนิด ที่หน้าถุงมักมีรูปภาพตัวหนังสือพิมพ์ไว้อย่างสวยงามเป็นที่ดึงดูด ความสนใจแก่ผู้ซื้อ
ถุง พลาสติกบรรจุอาหารที่จำหน่ายอยู่ตามร้านค้าทั่วไปนั้นมีลักษณะสี สรรแตกต่างกันไป บางชนิดไม่มีสีและโปร่งแสง บางชนิดมีสีขาวใส บางชนิดมีสีขาวใส่ขุ่นและทึบแสง บางชนิดมีสีต่างๆ เช่น สีน้ำตาล เขียว เหลือง เป็นต้นนั้น ผู้บริโภคบางท่านอาจไม่ทราบว่าบางชนิดทำด้วยแผ่นพ ลาสติกเพียงชั้นเดียว บางชนิดจะทำด้วยพลาสติกหลายชั้น และต่างชนิดประกบกันเรียกว่า ลามิเนท (laminate)
   หมาย เหตุ ถุงพลาสติกและถุงประกบเหล่า นี้มีมากมายหลายชนิด ผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมอาหารและต้องใช้ถุง เหล่านี้บรรจุอาหารต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิดด้วย เพื่อการเก็บถนอมอาหารไว้ในระยะนานๆ โดยคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลง

1.3 ถุงประเภทหลายชั้น การ ที่จะบรรจุอาหารเพื่อเก็บถนอมอาหารไว้ในระยะนาน โดยไม่ให้คุณภาพเปลี่ยนนแปลงนั้น ควรใช้ถุงบรรจุอาหารที่ทำด้วยฟิล์ มพลาสติกต่างชนิดประกบกัน หรือระหว่างฟิล์มพลาสติกกับวัสดุอื่น เช่น กระดาษ แผ่นเปลวอลูมิเนียม เป็นต้น ซึ่งเรียก ลามิเนท เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ ดังนี้ ถุงพลาสติกที่ ต้มได้ ทำจากแผ่นประกบของแผ่น โพลิเอสเธอร์และแผ่นโพลิเอทิลีน
   ถุงพลาสติก สำหรับบรรจุอาหารแบบสูญญากาศ ทำจากแผ่นประกบของแผ่นไน ล่อน และแผ่นโพลิเอทิลีน
   ถุงพลาสติกที่ ใช้สำหรับบรรจุอาหารแห้ง ทำจากแผ่นประกบของ แผ่นอลูมิเนียมบางๆ และแผ่นไวนิลอซิเตต>br>    ถุงพลาสติกที่ ใช้บรรจุอาหารที่ทำให้แห้งโดยวิธีเยือกแข็งแบบสูญญากาศ (freeze drying) ทำจากแผ่นประกบ ไมลาร์ แผ่นอลูมิเนียมบางๆ และแผ่นโพลิเอทิลีน
   ถุงพลาสติกชนิด ต้มในน้ำเดือดได้ และทำเป็นสูญญากาศได้ ทำ จากแผ่นโพลิเอทิลี นเคลือบด้วยซารานประกบกับแผ่นโพลิเอสเธอร์ใช้ได้ดีกับอาหารที่ไม่ต้อง การสัมผัสกับอากาศและในถุงนั้นอุ่นอาหารได้เลย โดยไม่ต้องถ่ายใส่ภาชนะอื่นก่อน
   ถุงพลาสติกชนิด กันแสงสว่าง ความชื้น และก๊าซ เป็น พวกที่ทำจากแผ่นโพลิเอส เธอร์ประกบกับแผ่นอลูมิเนียมบาง และแผ่นโพลิเอทิลีน รวมเป็น 3 ชั้นเหมาะสำหรับใช้บรรจุอาหารสำเร็จรูปพวกซุบแห้งหรืออาหารอื่นๆ เป็นต้น
หมายเหตุ ถุงประเภทหลายชั้นไม่สามารถ แยกชนิดและชั้นได้ด้วยสายตา

เพิ่มเพื่อน